Sofas or Chairs

Item Name- Price
Sofa White

Sofa White

$16.00

Add:

Wing Chair Blue/Taupe

Wing Chair Blue/Taupe

$55.00

Add:

Casual Blue/Red Plaid Chair

Casual Blue/Red Plaid Chair

$25.00

Add:

"Rochelle" Petite Chaise

"Rochelle" Petite Chaise

$65.00

Add:

Arm Chair - Throne style

Arm Chair - Throne style

$59.00

Add:

Victorian Side Chair Ivory

Victorian Side Chair Ivory

$24.95

Add:

Victorian Arm Chair Ivory

Victorian Arm Chair Ivory

$25.50

Add:

Ltd Ed. Chair

Ltd Ed. Chair

$35.95

Add:

"Regency" Lolling Chair

"Regency" Lolling Chair

$43.00

Add:

Sort by Manufacturer